Etik İlkelerimiz

Etik İlkelerimiz

Etik ilkeler hem şirketimizin başarısı hem de kişisel başarı açısından önemli bir unsurdur. Yücel A.Ş.’nın tüm birimlerinde etik ilkelere uygun bir ortam yaratmak yöneticilerimizin sorumluluğundadır. Bu kapsamda yöneticilerimiz,

• Öncelikle etik ilkelerin önemini kabul edip, her koşulda bağlı kalır,

• Davranış ve düşünceleriyle çalışanlarına örnek olur,

• Etik ilkelerin şirkette yerleştirilmesi ve yaşatılmasını en öncelikli sorumluluğu olarak benimser,

• Şirket kültürünün yerleştirilmesi, çalışanlara uymak zorunda oldukları norm ve değerlerin, ilkelerin benimsetilmesi için çalışır,

• Personelinin, şirket’in tüm işlemlerindeki sorunların yanı sıra etik sorunlarla ilgili konuları da kendilerine getirmekten çekinmeyecekleri, açık iletişim kurabilecekleri bir ortam yaratır ve

• Davranış ve kararlarında her zaman tutarlı davranır.

Şirketimiz, aktif olduğu piyasada toplumsal ve ekonomik yararın arttırılması, diğer şirketler, müşteriler ve kendi çalışanları ile olan ilişkilerinde adil ve dürüst davranılması, haksız rekabete yer verilmemesi amacıyla, faaliyetlerini yasal ve idari düzenlemeler ile belirtilen etik kurallar doğrultusunda sürdürür. Yöneticiler ve çalışanlar her türlü ilişkilerinde bu temel değerleri gözeterek şirketimizin ve pay sahiplerinin itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır.

Yeni ürün kataloğumuzu incelediniz mi?

Delta Stadyum Koltukları hakkında daha fazla bilgi almak ve projelerimizi incelemek için kataloğumuzu indirin!

  • Referans Ağı

    Dünyada tamanlanan çok sayıda proje

  • Çözüm Odaklılık

    Projeden kuruluma aklıcı ve pratik çözümler.

  • Ar-ge

    Yenilikçi ve inovatif fikirlerlerle ürün geliştirme